อธิบดี กรมการค้าภายใน กังวล ทุเรียน ล้นตลาด

18

ขึ้นชื่อว่าทุเรียนล่าสุด นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าผลไม้ และภาวะผลผลิต ผ่านการจัดกิจกรรมบุฟเฟต์ผลไม้ในสวน ซึ่งผลผลผลิตทุเรียนในประเทศปีนี้อยู่ที่ประมาน 8.6 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

โดยในปีหน้าคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มจากปีนี้เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกมากขึ้น จึงฝากเตือนเกษตรกรระมัดระวังการผลิตอย่าเพิ่มจนเกินไป โดยในช่วง 2-3 ปีจากนี้อาจมีปัญหาด้านตลาดรับซื้อได้

ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ได้กระจายผลผลิตในพื้นที่เชื่อมโยงกับตลาดในแหล่งต่างๆทั่วภูมิภาค พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนการแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศที่มากขึ้น

โดยสถานการณ์ราคาผลไม้มีปีนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจถึงแม้ว่าผลผลิตจะมีปริมาณมากกว่าในปีก่อนหน้าก็ตาม โดยราคาเฉลี่ยทุเรียนอยู่ที่กิโลกรัมละ 130-150 บาท มังคุด กิโลกรัมละ 35 บาท

-ข้อมูลจาก sanook

ผู้สนับสนุนโฆษณา